Contact

Spang, Texel


De teruggang van de Wilde Eend

Het eendenkuiken project 

 Het is een bekend gegeven dat de populatie van de Wilde Eend al jaren drastisch aan het afnemen is. De oorzaak hiervan is nog niet bekend en om dit te weten te komen is door dr. Erik Kleyheeg een eendenkuiken project opgezet www.erikkleyheeg.nl 

Het project loopt via Citizen sience hetgeen betekend dat data over de wilde eend, in dit geval de eendenkuikens, door zoveel mogelijk mensen in de publieke ruimte worden verzameld. Dit kan door melding via zijn website of met de kuiken teller app. 

Eend met kuikens

‘De KuikenTeller stelt waarnemers in staat om direct in het veld waarnemingen in te voeren voor het Eendenkuikenproject, een citizen science onderzoek waaraan iedereen kan meedoen. Deze waarnemingen worden gebruikt om te berekenen hoeveel kuikens van de Wilde Eend overleven tot ze kunnen vliegen. Het doel daarvan is om erachter te komen of kuikensterfte een (belangrijke) rol speelt in de afname van de Nederlandse broedpopulatie van de Wilde Eend. De waarnemingen kunnen in het veld offline worden opgeslagen in de app en kunnen vervolgens op elk willekeurig moment worden geüpload wanneer er verbinding met internet is. ‘

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van Erik Kleyheeg.
____________________________

Een kijkje in een eendenkooi

Eendenkooien zijn meestal gesloten, maar open voor het publiek in het kader van Open Dagen, excursies en andere evenementen. Kijk op de pagina 'Op bezoek' voor meer eendenkooien die bezoekers ontvangen.

Kloosterkooi

___________________________

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice