Veen

‘Eendenkooi Het Pompveld’

Veen, Sectie B, 2e blad, Pontveld, 123, 122, 126. Het Wijksche Pontveld

 

Introductie

De eendenkooi ligt in Het Pompveld, een op zichzelf staand poldertje van 2,5 km². Daarbinnen bevinden zich ook grienden, populierenbossen, weilanden. Het is nog het enige stukje van het Land van Heusden en Altena dat een getrouw beeld geeft van het landschap vóór de ruilverkaveling in de jaren ’60. Daarbij werd 140 km² ontwaterd en gladgestreken. 

De eendenkooi wordt niet voor de jacht maar voor educatieve doeleinden in stand gehouden. Ieder jaar wordt er in mei een Open Dag gehouden. De grienden, in totaal 25 hectare, worden nog traditioneel gehakt of ‘afgezet’ en bijgestekt met jonge wilgen. Knotwilgen rond de kooi en langs de paden krijgen regelmatig een knotbeurt.

Het grootste deel van het bos wordt omgevormd naar een afwisselend soortenrijk bos. Sommige stukken bos zijn na vernatting geveld om plaats te maken voor moeras. Omdat het Pompveld hoger ligt dan zijn omgeving, moet er steeds water naar toe worden gepompt. Driekwart van het jaar gebeurt dat met een windmolen. Omdat het water van buitenaf vol meststoffen zit, wordt het eerst geleid naar een natuurlijk zuiveringsveld of helofytenfilter. 

De eendenkooi is sinds begin jaren ’70 eigendom van Brabants Landschap en wordt beheerd door de medewerkers (die ook kooiker zijn), met behulp van een vaste groep vrijwilligers die in het hele land van Altena werkzaam zijn (dus niet alleen op de kooi). Alle vier de vangpijpen zijn ‘vangklaar’. De kooi is steeds geregistreerd geweest en het afpalingsrecht is nog behouden. Er staat een stenen kooihuisje. In het Pompveld ligt een wandelroute. Deze gaat niet langs de eendenkooi, de kern van het gebied is niet opengesteld vanwege het handhaven van de rust.

De kooi is lange tijd eigendom geweest van de familie Straver uit Babyloniëbroek. De eerste registratie staat op naam van Arie Straver en pas in 1926 biedt een nazaat van Arie, t.w. Mej. P Straver de kooi te koop aan. (Nieuwsblad land van Heusden en Altena). Ook de daartoe behorende rechten zijn onderdeel van de koop. Daarnaast wordt opgemerkt dat naast de gewone kooiopbrengst er ook een aanzienlijke som geld (fl 200,00) aan houtopbrengst te verwachten is. Wie uiteindelijk de kooi koopt is niet bekend.

Het gebied heette aanvankelijk ‘het Pontveld’ en was verdeeld in twee polders, t.w. Het Wijksche Pontveld, waarin deze eendenkooi ligt en Het Veensche Pontveld, waarin in vroeger tijden ook een kooi heeft gelegen. (zie De AHN-kaart)

Voor meer informatie: Het Brabants Landschap

Een aantal foto's op de fotopagina zijn beschikbaar gesteld door 'Het Brabants Landschap'

____________________

De kadasterkaart uit 1811/1832, ligging in het Wijksche Pontveld

Pompveld

 

 

Eendenkooien

Noord-Brabant
Veen
Haarsteeg Fotopagina Pompveld
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice