Oude artikelen

Essentaksterfte treft ook de oude knot-essen op diverse eendenkooien

In het rivierengebied is in het verleden veel gebruik gemaakt van de es. Essenhout, is een houtsoort, met een reputatie van heel taai en sterk te zijn (Fraxinus excelsior).
Vanwege de elasticiteit wordt het gebruikt voor toepassingen in de sport zoals de liggers van gymnastiektoestellen, hockeysticks en voor gereedschapsstelen.

knotessen WaardenburgOp de kooi werd het hout gebruikt om bv het riet tussen op te sluiten (horizontaal), maar ook werd de es aangeplant om dienst te doen als paal waar tussen het riet werd geplaatst. Dit is nog duidelijk te zien in de eendenkooi van Waardenburg. Daarnaast verkocht de kooiker de essentakken aan de smid ten behoeven van stelen van bijl, spade en hamer. Langs de kooiplas staan eeuwen oude knotessen keurig op een rij, op de foto van een paar jaar terug staan ze er nog zeer florisant bij, maar dat beeld is nu anders. Ze zijn het slachtoffer van de essentaksterfte. Niet alleen in Waardenburg heeft de ziekte toegeslagen, ook op de eendenkooi van Batenburg, Maasbommel en IJsselstein zijn deze trotse knotten sterk aangetast en ten dode opgeschreven. De essentaksterfte heeft ook toegeslagen in de Grote Otterskooi bij Dwarsgracht.

Maasbommel

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel met de naam Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlieskelkje).

De schimmel H. fraxineus infecteert de bomen via het blad. De eerste symptomen bestaan uit bladvlekjes gevolgd door verkleuring van de nerven en het geheel of gedeeltelijk afsterven van het geïnfecteerde blad. Als de aantasting doorzet, groeit de schimmel via de bladsteel de twijgen in waar ook de bast en het cambium worden aangetast.  

Kenmerkend zijn de langgerekte afgestorven plekken in de bast rondom de aanzet van geïnfecteerde twijgen en de karakteristieke bruinverkleuring van afgestorven twijgen. Later worden ook de wortels aangetast en valt de boom spontaan om. (bron: Wageningen, university and research)

 

                                                                  Een aangetaste knot-es op de eendenkooi van Maasbommel.

_________________

Het eendenkuiken project 

 Het is een bekend gegeven dat de populatie van de Wilde Eend al jaren drastisch aan het afnemen is. De oorzaak hiervan is nog niet bekend en om dit te weten te komen is door dr. Erik Kleyheeg een eendenkuiken project opgezet www.erikkleyheeg.nl 

Het project loopt via Citizen sience hetgeen betekend dat data over de wilde eend, in dit geval de eendenkuikens, door zoveel mogelijk mensen in de publieke ruimte worden verzameld. Dit kan door melding via zijn website of met de kuiken teller app. 

Eend met kuikens

‘De KuikenTeller stelt waarnemers in staat om direct in het veld waarnemingen in te voeren voor het Eendenkuikenproject, een citizen science onderzoek waaraan iedereen kan meedoen. Deze waarnemingen worden gebruikt om te berekenen hoeveel kuikens van de Wilde Eend overleven tot ze kunnen vliegen. Het doel daarvan is om erachter te komen of kuikensterfte een (belangrijke) rol speelt in de afname van de Nederlandse broedpopulatie van de Wilde Eend. De waarnemingen kunnen in het veld offline worden opgeslagen in de app en kunnen vervolgens op elk willekeurig moment worden geüpload wanneer er verbinding met internet is. ‘

 

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van Erik Kleyheeg.
____________________________

Gemeente West Betuwe 'zoekt beleidsmedewerker eendenkooien'

 Maart 2019

West-BetuweWas de gemeente Geldermalsen al gelders koploper wat betreft het aantal eendenkooien-locaties binnen de gemeentegrenzen, de nieuw gevormde gemeente West Betuwe spant vanaf 1 januari 2019 de kroon. Niet alleen in Gelderland, maar ook in Nederland wordt dit de gemeente met de meeste locaties. Met de komst van een achttal kooien van Neerijnen en meer dan dertig kooien in de gemeente Lingewaal wordt deze mijlpaal bereikt. Wellicht tijd voor een aparte beleidsmedewerker 'eendenkooien'? www.gelderse-eendenkooien.nl

 

___________________________

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice