Archief

Informatie over eendenkooien kunnen we vinden in talloze archieven. De basis is het Nationaal Archief in 's-Gravenhage waar veel landelijke informatie te vinden is. Nationaal archiefEen belangrijk stuk over eendenkooien in het archief zijn de registraties van de eendenkooien van 1807 tot 1854. Hierdoor is een beeld beschikbaar over het aantal eendenkooien die in de betreffende periode actief waren in het vangen van waterwild. Zie voor meer informatie over de registraties bij 'Registratie'.

De overige informatie over eendenkooien is verspreid over vele archieven, provinciaal, plaatselijk en prive. Wil je iets weten over een specifieke eendenkooi dan is het klein houden van de vraag de beste methode om iets te weten te komen.

Het zal niemand verwonderen dat een vereniging of stichting na verloop van jaren een archief opgebouwd heeft van hun doen en laten. Evenzeer geldt dit voor persoonlijke archieven. Zowel bezien vanuit de toekomst als vanuit het verleden is het waardevol om archiefmateriaal op een goede veilige en zekere plaats te bewaren. Daarmee blijft het toegankelijk voor zowel de huidige als ook voor toekomstige generaties.

Daarom hebben zowel de Kooikersvereniging als de Eendenkooi Stichting besloten hun archieven onder te brengen bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Dit archief heeft aangegeven belangstelling te hebben om alles wat op het gebied van eendenkooien in Nederland aanwezig is te willen archiveren en aansluitend beschikbaar te stellen voor raadpleging en onderzoek. RAR Tiel

In het verlengde van dit besluit zal ook het persoonlijke eendenkooi archief van Désiré Karelse hierheen verhuizen. Dit omvat ook reeds verkregen persoonlijke archieven van derden. Ook zal tezijnertijd al het materiaal van het historisch onderzoek naar eendenkooien in het gelders rivierengebied bij het RAR worden ondergebracht. In het archief is al veel materiaal over eendenkooien te vinden en voor het onderzoek is daarvan veel gebruik gemaakt.

Studiezaal in het Regionaal Archief Rivierenland

__________________

Kooirapporten Mr. T. Lebret

In de zoektocht naar gegevens over de eendenkooien in het gelders rivierengebied kwam naar voren dat er beschrijvingen bestonden over diverse kooien in dit gebied. Het rapport zou in bezit zijn van de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Naspeuringen leverden niets op. De veronderstelling was dat het rapport zich in het archirf van de kooikersvereniging zou bevinden. LebretHet hele archief is nauwkeurig doorgeplozen, maar ook hier bleek niets te vinden. Tijdens de zoektocht in het archief bleek dat veel archiefstukken door de tand des tijds danig achteruit waren gegaan. De condities waaronder het archief was bewaard en de vele verplaatsingen waren verre van ideaal en er leefden de nodige zilvervisjes tussen de pagina's. Dit alles was de reden om een goede plek voor het archief te zoeken (zie het verhaal hierboven).
Maar hiermee was het bewuste rapport nog niet boven water. Uiteindelijk bleek het rapport toch nog op de Mariënwaerdt te liggen. Het bestaat uit een 130-tal rapporten over de eendenkooien in Nederland rond 1946 en is opgesteld in opdracht van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Inmiddels zijn er scans gemaakt van alle pagina's en ligt een hard-copy in het RAR, waar de stukken zijn in te zien.

Het kost teveel ruimte om alle kooien waarover geschreven is hier bij naam te noemen, maar mochten eigenaren of kooikers interesse hebben dan is een mailtje (via contact) genoeg en ontvangt u indien het rapport aanwezig is een PDF van de betreffende kooi.

__________________

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice