Overijssel

Introductie

In de loop der eeuwen zijn er in Overijsel vele eendenkooien in gebruik geweest. Uit een ruwe schatting op basis van de huidige gegevens komen we op tussen de 110 en 130 eendenkooien. Waarbij opgemerkt dat het onderzoek in deze provincie nog in volle gang is. De grootste concentraties lagen in het westen van de provincie. Staphorst/Rouveen, Zwollerkerspel, Giethoorn en het Kampereiland herbergden de meest kooien. Deze kooien waren voor een groot deel gelegen in moeilijk bereikbare gebieden en waren vooral aangelegd uit economische overwegingen. In de rest van de provincie waren ze meestal onderdeel van de jacht die op en rond de landgoederen plaats vond en voorzagen ze de tafels van de heren rijkelijk met waterwild.

Op deze site staan de voorlopige resultaten vermeld. Een uitzondering hierop is het Kampereiland. Eendenkooi kenner Gerard Mast heeft in juni 2019 zijn onderzoek over dit gebied gepresenteerd, onder de titel 'Eendenkooien en hutten op het Kampereiland' en verscheen in de Kamper Almanak van juni 2019. Hij vond 25 kooien en hutten, die echter allemaal verdwenen zijn.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice