Zuid Holland

Introductie

Op diverse regio's in de provincie is een concentratie aan eendenkooien geweest. Rijnland, Alblasser- en Krimpenerwaard, Eiland van Dordrecht en de Biesbosch herbergden veel kooien in bijna evenzovele uitvoeringen, van huispijp tot kooien met vijf of zes vangpijpen.
Veel kooien zijn door de landaanwinning en inpolderingen verloren gegaaan, met name in en rond de Biesbosch en het Rijnland, daar zijn ook nauwelijks nog sporen van terug te vinden.

De Biesbosch (Zuid-Hollandsche Waarden) was in eerste aanleg, evenals Het Land van Heusden en Altena onderdeel van Holland en zijn later bij de herinrichting voor een belangrijk deel bij Noord-Brabant gekomen.

De provincie is verdeeld in een vijftal grotere gebieden, niet altijd vast omlijnd, en verder onderverdeeld in kleinere regio's.
In het Nationaal Archief is een stuk gevonden uit 1819 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de Opperhoutvester, waarin per plaats de aanwezige eendenkooien met wat aanvullende informatie over de status is beschreven. Deze informatie wordt bij de plaats of de kooi weergegeven.

Bezoekerskooien in Zuid-Holland

Eendenkooi Aalkeetbuiten - Maassluis

Eendenkooi van Natuurmonumenten, gelegen in de Aalkeetbuitenpolder
Een paar keer per jaar krijg je de unieke kans om een kijkje te nemen in de eeuwenoude eendenkooi. Data en aanmelding:
www.natuurmonumenten.nl

________________________

 Eendenkooi Warmond

Eendenkooi van de Gemeente Teylingen, gelegen bij Warmond
Beheer door de Stichting Eendenkooi Warmond. Informatie over opening en excursies:
http://www.eendenkooiwarmond.nl

_________________________

 Eendenkooi Bakkerswaal - Lekkerkerk

Eendenkooi eigendom van Zuid-Hollands Landschap, gelegen aan de Lekdijk bij Lekkerkerk
Alleen toegankelijk met een gids, voor meer info:
www.zuidhollandslandschap.nl

 _______________________

 Eendenkooi Klein Profijt - Rhoon

Eendenkooi eigendom van Zuid-Hollands Landschap, gelegen bij Rhoon
Alleen toegankelijk bij excursies.
www.zuidhollandslandschap.nl

______________________ 

 

 

 

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice