Bronnen en verantwoording

Geldersch Landschap & Kasteelen

 Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

 BHIC, Brabants Historisch Informatie Centrum

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Noord-Hollands Archief, Haarleem

Gelders Archief, Arnhem

 Nationaal Archief, ’s-Gravenhage

 Hogenda, leenboeken

Blauwgoed, helen en halven, Désiré Karelse en Fons Mandigers

 Eendenkooi en kooibedrijf in Nederland, Désiré Karelse

 Achter de schermen, G.D. van der Heide en Mr. T. Lebret

 Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland, André Verstraeten, Désiré Karelse en Arnout Zwanenpoel

 The book of ducks decoys, Ralph Payne-Gallwey en Henry M. Reeves

 Suizende wieken, Mr. T. Lebret

 Historisch geografisch tijdschrift, no 2-1999 en no 3-2000

 Kooikersvereniging

 Eendenkooi Stichting

 Vangstcijfers van eenige Nerderlandsche eendenkooien, Fr. Haverschmidt

 Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijd, Milja van Tielhof

 Het afpalingsrecht, prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes

 Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst, F.C.J. Ketelaar

 De rechtsgeschiedenis van de eendenkooien, F.C.J. Ketelaar

 Eendenkooi, afpalingsrechten en grondgebruikers, F. Veenstra

Informatie over bezoekerskooien van de diverse provinciale landschappen en Natuurmonumenten

Sjors Krol, project stage bij Natuurmonumenten: Eendenkooien en relicten in beheer en eigendom van Natuurmonumenten.

 

 

Inhoud

Rond de eendenkooi
Oude zakelijke rechten
Registratie eendenkooien
Boeken en publicaties
Bronnen en verantwoording
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice