Gelderland

In het Gelders Rivierengebied hebben door de eeuwen heen veel eendenkooien gelegen en gefunctioneerd. Op dit moment (2020) zijn er nog een tiental in gebruik. Ook worden oude kooien weer in ere hersteld, zoals bij Tricht/Buurmalsen. Het landschap is echter doorspekt met relicten. Relicten die als zodanig herkenbaar zijn, bv in 't Broek bij Waardenburg, bij Gameren en ten zuiden van Culemborg. Veel zijn er ook verloren gegaan en niet meer zichtbaar in het landschap. Het Rivierengebied heeft in Nederland, de grootste dichtheid aan eendenkooien gekend en is hier een economische factor van belang geweest. In 2014 ben ik begonnen met een historisch onderzoek naar de eendenkooien in het Gelders Rivierengebied. De bovengrens is de Lek en de ondergrens de Maas. De meest oostelijke eendenkooien liggen bij Batenburg/Bergharen (Land van Maas en Waal) en westelijk in het Munnikenland (Bommelerwaard) en Spijk (Tieler en Culemborger Waarden). Ook in andere del van de provincie Gelderland zijn eendenkooien te vinden. In natte gebieden zoals de Gelderse Vallei, Berkelland en in het Noord-Westen, in de omgeving van de toenmalige Zuiderzee. Maar ook bij statige Landhuizen en Buitens, o.a. bij kasteel Middachten langs de IJssel.

 

 

Gebied

Uitgangspunt voor dit historisch onderzoek is een overzicht krijgen van waar de kooien liggen/lagen, wie bouwde de kooien, hoe lang hebben ze gefunctioneerd en wie waren de kooikers. Op pagina 'onderzoek' staat hoe dit onderzoek wordt gerealiseerd. Tijdens het onderzoek komen ook mooie verhalen en anekdotes te voorschijn. In eerste aanleg was het de bedoeling om uiteindelijk tot een boek te komen, maar gaandeweg blijkt de stroom aan informatie maar niet op te drogen en is besloten om zoveel mogelijk de vrijgekomen verhalen via deze website beschikbaar te stellen. Dit betekent dat dit een groei-site is. Het begin is beperkt, maar iedere keer als er nieuwe informatie is zal dit worden gepubliceerd. Het kan dus zijn dat een kooi wordt genoemd maar dat de informatie over de kooi nog niet is uit gekristalliseerd en in een later stadium op de site wordt gezet.
__________

Eendenkooien

Gelderland
Achterhoek
Bommelerwaard
Tussen Lek en Linge
Tussen Linge en Waal
Maas en Waal
Veluwe
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice