Delfland en Schieland

Introductie

Het kaartboek is gebruikt voor het opsporen van vogelkooien die rond 1700 in het Delfland te vinden waren. Daarnaast is er informatie over kooien gehaald uit de boeken van de 10e penning en de Oud Rechtelijke Archieven uit de periode 1590 - 1690. Van niet alle plaatsen was deze informatie beschikbaar. Samengevoegd geeft dit toch een behoorlijk beeld van het aantal kooien in deze regio, daarbij aangetekend dat er waarschijnlijk in de gebieden waar slagturf werd gewonnen de aantallen hoger zijn geweest. Deze kooien zijn bij de diverse droogleggingen verdwenen.

Kaart van Delfland, NL-HaNa-4.VTH, Hingman collectie. Kaartboek van het 'Hoogheemraadschap Delflant' (Titelpagina), gemeten door Nicolaas en Jacobus Cruquius, uitgave 1712

 

Kaartboek Delfland

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice