Walcheren

Uitsnede kaart van Walcheren, getekend door A. Hattinga, omstreeks 1850 (NL-MdbZA_293_14)

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice