Noord-Brabant

De eendenkooien van Noord-Brabant

Het aantal eendenkooien die in Noord-Brabant hebben gelegen is nog niet bekend, maar een genoemd aantal van 300 lijkt toch wel sterk overdreven. (BHIC, Rien Wols, juni 2010)
Het in het zelfde artikel genoemde aantal van 28 kooien van de familie Gostelie is niet juist. Tot nu toe zijn een viertal kooien toe te schrijven aan deze familie. Wel hadden ze nog een aantal kooien gepacht, maar deze waren eigendom van andere personen. In het onderzoek kwam wel naar voren dat ze lever-afspraken hadden met een aantal kooikers.

De kooien lagen allemaal in de komgronden (kleigebieden) langs de Maas, die regelmatig onderwater stonden en een eldorade waren voor de watervogels. De meest oostelijke kooi lag in de buurt van St. Hubert en de meest westelijke bij Hoge- en Lage Zwaluwe. De grootste concentratie was ten oosten van 's-Hertogenbosch en in het Land van Heusden en Altena. Het laatste gebied heeft lange tijd behoord bij Holland (Zuid-Holland).

De oudste vermelding (tot nu toe) van een kooi in Brabant is van 1578 en handelt over een kooi in de Horrecampen onder Gewande in de Heerlijkheid Empel.

De provincie is op deze website verdeeld in een aantal regio's en plaatsen met een wat groter aantal eendenkooien. 

Bezoekerskooien in Noord-Brabant

Hofmansplaat - Brabantse Biesbosch 

Eendenkooi van Staatsbosbeheer gelegen in de Brabantse Biesbosch
Je kunt deze eendenkooi onder leiding van een Biesboschgids met een groep bezoeken. Neem daarvoor contact op met het Biesboschcentrum in Drimmelen op T 0162-682233. Je kunt ook meegaan met de Zwerftocht door de Brabantse Biesbosch, die de eendenkooi ook een bezoek brengt. Voor data ga naar de site van Staatsbosbeheer. 
www.staatsbosbeheer.nl

 ________________________________

Eendenkooi Pompveld - Andel

Eendenkooi van het Brabants Landschap gelegen in het Pompveld bij Andel.
Op deze authentieke eendenkooi, die de rest van het jaar voor publiek gesloten is, wordt af en toe een open dag georganiseerd, voor meer informatie zie:
www.brabantslandschap.nl

_________________________________

 Eendenkooi Maaspoort - 's-Hertogenbosch

Eendenkooi van de gemeente 's-Hertogenbosch, gelegen bij de Maaspoort
Een aantal open dagen per jaar.  Dit wordt bekend gemaakt in de media. Wil je buiten deze open dagen om een kijkje komen nemen? Neem dan contact op met de stichting. De kooi wordt onderhouden door Stichting Eendenkooi Maaspoort.
www.eendenkooimaaspoort.nl

__________________________________

 Eendenkooi Terheijden

Eendenkooi van Staatsbosbeheer, gelegen in de Binnenpolder bij Terheijden
Alleen toegankelijk onder begeleiding van de boswachter. 
T 076-5646640
____________________________

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice