Noord-Brabant

De eendenkooien van Noord-Brabant

Het aantal eendenkooien die in Noord-Brabant hebben gelegen is nog niet bekend, maar een genoemd aantal van 300 lijkt toch wel sterk overdreven. (BHIC, Rien Wols, juni 2010)
Het in het zelfde artikel genoemde aantal van 28 kooien van de familie Gostelie is niet juist. Tot nu toe zijn een viertal kooien toe te schrijven aan deze familie. Wel hadden ze nog een aantal kooien gepacht, maar deze waren eigendom van andere personen. In het onderzoek kwam wel naar voren dat ze lever-afspraken hadden met een aantal kooikers.

De kooien lagen allemaal in de komgronden (kleigebieden) langs de Maas, die regelmatig onderwater stonden en een eldorade waren voor de watervogels. De meest oostelijke kooi lag in de buurt van St. Hubert en de meest westelijke bij Hoge- en Lage Zwaluwe. De grootste concentratie was ten oosten van 's-Hertogenbosch en in het Land van Heusden en Altena. Het laatste gebied heeft lange tijd behoord bij Holland (Zuid-Holland).

De oudste vermelding (tot nu toe) van een kooi in Brabant is van 1578 en handelt over een kooi in de Horrecampen onder Gewande in de Heerlijkheid Empel.

De provincie is op deze website verdeeld in een aantal regio's en plaatsen met een wat groter aantal eendenkooien. 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice