Noord Holland

Introductie

Noord-Holland was voor 1500 een groot waterrijk gebied, veel meren en stukjes land daartussen en hier en daar een open verbinding met de Zuiderzee. Er moeten veel meer kooien hebben gelegen dan de 62 die op deze site beschreven en/of aangeduid worden. Uitgangspunt is ook bij Noord-Holland de registratie van de kooien in 1807, dat waren er 25 (Schrijven van de Opperhoutvester in 1818 - Noord-Hollands Archief 18-7267). Tijdens het raadplegen van oude kaarten ten bate van het historisch onderzoek kwamen er nog een aantal te voorschijn, over deze kooien is op dit moment niets bekend. Daarnaast was het onderzoek dat op het voormalige eiland Wieringen heeft plaatsgevonden goed voor 17 kooien. (zie bij Wieringen).

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice