Noord Holland

Introductie

Noord-Holland was voor 1500 een groot waterrijk gebied, veel meren en stukjes land daartussen en hier en daar een open verbinding met de Zuiderzee. Er moeten veel meer kooien hebben gelegen dan de 62 die op deze site beschreven en/of aangeduid worden. Uitgangspunt is ook bij Noord-Holland de registratie van de kooien in 1807, dat waren er 25 (Schrijven van de Opperhoutvester in 1818 - Noord-Hollands Archief 18-7267). Tijdens het raadplegen van oude kaarten ten bate van het historisch onderzoek kwamen er nog een aantal te voorschijn, over deze kooien is op dit moment niets bekend. Daarnaast was het onderzoek dat op het voormalige eiland Wieringen heeft plaatsgevonden goed voor 17 kooien. (zie bij Wieringen).

Bezoekerskooien in Noord-Holland

Eendenkooi van Spang - Texel

Eendenkooi van Natuurmonumenten, gelegen op Texel bij Oude Schild (Spang).

In het hoogseizoen is eendenkooi Spang op zaterdagen tussen 12.30 en 16.30 uur gratis te bezoeken. (mei t/m september)
https://www.natuurmonumenten.nl
 _________________________

Eendenkooi Kooilust - Naardermeer

Eendenkooi van Naturmonumenten gelegen in het Naardermeer

Alleen te bezoeken met een excursie. 
https://www.natuurmonumenten.nl

__________________________

Eendenkooi van der Eng - Uitgeest

Eendenkooi van Landschap Noord-Holland

Alleen toegankelijk tijdens excursies, voor data en aanvang zie de site
https://www.landschapnoordholland.nl

 _________________________

 Eendenkooi Stokman - Haarlemmermeer

Vanaf half april tot eind mei zijn er excursies. Eventueel ook op afspraak. Informatie en aanmelding bij Anton en Simone Stokman, telefoon 023-558 13 43.

www.eendenkooistokman.nl

 _________________________

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice