Friesland

Introductie

De Provincie Friesland is verdeeld volgens de huidige gemeente grenzen. De grenzen van de gemeenten zijn zoveel mogelijk aangehouden, maar de Buismanskoai bij Gytsjerk is deze opgenomen in Tytsjerksteradiel  i.p.v. Leeuwarden.

Uitgangspunt is de registratie van Friese eendenkooien in 1814 en omvatte circa 36 eendenkooien. De kooien op de Wadden niet meegerekend. Vlieland en Terschelling behoorden in die tijd bij Noord-Holland, Vlieland had op dat moment geen kooien en de registraties van eendenkooien op Terschelling kennen een apart verhaal. (zie het boek 'Eendenkooien, De laatste heilgdommen van Terschelling' door Piet Lautenbach).Van deze 36 kooien zijn de nodige verdwenen, maar er zijn er ook door de tijd een aantal bijgekomen. De Atlas van Schotanus-Halma uit 1718 (Vervaardigd op basis van de kaarten uit 1698) geeft een indicatie van de aantallen kooien die in Friesland hebben gefunctioneerd. De Atlas is ook gebruikt bij de besproken eendenkooien, evenals de Atlas van Eekhoff uit 1850-1859.

Het hiernaast genoemde boek van Gerard Mast geeft zeer uitgebreid nagenoeg alle eendenkooien weer die in de provincie Friesland hebben gefunctioneerd. Bij de op deze site opgenomen kooien staan de paginanummers waar deze uitgebreide informatie te vinden is. Met dank aan Gerard Mast.

 

 De Atlas van Schotanus-Halma en de Atlas van Eekhof komen uit het archief van Tresoar, het Fries Archief.

 

Bezoekerskooien in Friesland

Eendenkooi Goëngamieden - Offingawier 

Eendenkooi van Staatsbosbeheer
Even ten noorden van Offingawier ligt een eendenkooi. De kooi is niet meer in gebruik, maar nog wel te bezoeken met de boswachter.

Contact:
Boswachter Marjon Kommer M 06-20655675 of via m.kommer@staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl

____________________________

 Buismans Einekoai Piaam

Eendenkooi van It Fryske Gea 

Natuurgebied de Buismans Einekoai Piaam en Dyksfearten zijn niet vrij toegankelijk voor publiek. Wel kun je mee met een georganiseerde excursie.
https://www.itfryskegea.nl

______________________________

 

 

Eendenkooien

Friesland
Waddeneilanden
Noordoost Friesland
De Wâlden
Zuidwest Friesland
Weststellingwerf
Leeuwarden
Achterkarspelen
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice