Herstel Bisschopskooi in Tricht

Het herstel

In 2012 kocht Hans Heikoop het relict van de Bisschopskooi. in de loop der jaren Bisschopskooi baggerenwerden de kooiplas en de vangpijpen uitgebaggerd. Deze waren in de loop van de jaren goeddeels dicht gegroeid. Aansluitend werden er een grote hoeveelheid wilgen gepoot en een griend aangelegd. De vangpijpen aan de zuidkant moesten helaas wat korter blijven omdat deze gedeeltelijk op de grond van de buurman lagen. De bagger uit de kooi werd een stukje verderop gestort in de oude Bergboskooi die ook al grotendeels was verland en nooit heeft gefunctioneerd (zie De Bergboskooi bij Tricht/Buurmalsen). Aansluitend kwam de Leidsche Hoeven tot ontwikkeling, waardoor alle aandacht en energie daar naar toe ging. De kooi is wel onderdeel van Natuurbeleving Leidsche Hoeven.

In de winter van 2019/2020 is met behulp van Boothuisvmbo-leerlingen van de Lingenborgh uit Geldermalsen
gestart met het knotten van de nodige wilgen en de bouw van de eerste takkentil op de noordelijke borst. De ril is ongeveer 2 meter hoog en 40 meter lang. 

Het jaar daarna werd door een tweede groep vmbo-leerlingen de zuidelijk takkenril aangelegd en kwam ook het boothuis tot stand.

Helaas kwamen daarna wegens corona alle werkzaamheden stil te liggen.
Pas in het najaar van 2021 zijn de werkzaamheden opnieuw opgestart. Als eerste waren de scherpe-einden van de twee noordelijke pijpen aan de beurt. Na veel overleg en probeersels, werd uiteindelijke besloten om deze beugels te maken van PE materiaal met daarin betonijzer. Vangpijp beugelEen duurzame oplossing. De beugels staan inmiddels en worden later nog voorzien van zijschoren.


De volgende klus was het maken van het hekwerk waarop de grote beugels
kunnen rusten en vastgemaakt kunnen worden. Voor de palen is gebruik gemaakt van diverse soorten houten palen die meestal een eerdere bestemming hadden gehad, maar nog in goede staat waren, aangevuld met een kleine hoeveelheid kastanjehouten palen. Voor de planken is gebruikt gemaakt van afgekeurde schaaldelen vnl. vanwege ongelijkheid in dikte en breedte, maar voor dit doel nog prima te gebruiken.

Tegelijker tijd was er de discussie van welk materiaal de grote beugels zouden moeten worden gemaakt. Vele mogelijkheden passeerden de revue, ijzer, betonijzer met pe materiaal, lariks, wilg. De uiteindelijke keuze moet nog worden gemaakt maar de voorkeur gaat op dit moment uit naar wilgenbeugels. Op de kooi staan genoeg knotwilgen die stammen hebben die daarvoor goed bruikbaar zouden zijn. Komende winter worden de eerste proefbeugels gemaakt, een buiginstallatie is daarvoor al geïnstalleerd.
Een andere grote klus is het plaatsen van de diverse schermen. De keuze van het riet is gevallen op rietplaten, in eerste aanleg op het formaat 200 x 200 cm. In de loop van de zomer 2022 bleek dat door de droge zomers van de afgelopen twee jaar het riet niet de gewenste lengte heeft gekregen en er alleen platen van 172 x 200 cm te krijgen zijn. PalenVia een bevriende rietdekker hebben we een groot aantal platen uit Polen kunnen bemachtigen. Vanaf eind september gaan we deze plaatsen. De platen komen te staan op balkjes van circa 6 x 6 cm en aan de bovenzijde van de plaat wordt een plank gemonteerd van 12,5 cm. De hoogte komt dan uit op circa 198 cm, hetgeen voldoende is.

Eind juni zijn op meer dan de helft van de kooi de palen (circa 150) gedrukt, het tweede gedeelte zal in 2023 of later worden geplaatst. Het gaat nu over twee vangpijpen, twee blindschermen, het hele langscherm westzijde en een beperkt aantal meters van het langscherm aan de oostzijde. De palen zijn 200 cm lang (bovengronds) en staan 200 cm uit elkaar.

Wordt vervolgd.

Eendenkooien

Op bezoek bij . . . .
Herstel kooi van Asjes
Herstel Bisschopskooi in Tricht
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice