Introductie

Op dit gedeelte van de website komen artikelen en berichten die in een eerder stadium de aandacht hebben gevraagd en niet onder een bestaand hoofdstuk vallen. Ze gerangschikt per jaar. Naast deze artikelen wordt er ook aandacht besteed aan oude krantenartikelen die tijdens het onderzoek gevonden worden en geen directe verbinding hebben met een bepaalde kooi. Onderstaan een voorbeeld van dergelijk artikel.

Ganzen en eendenkooien

Onderstaand een artikel uit de Nieuwe Tielsche Courant uit 1856. De export van wilde eend naar Engeland is in de jaren dertig van de vorige eeuw geheel verdwenen, het artikel gaat hoofdzakelijk over de ganzen en dat is tegenwoordig wel weer een onderwerp van veel discussies.

 NTC 1856

_______________________________

 

Inhoud

Introductie
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice