Herstel kooi van Asjes

De officiële start

Op zaterdag 12 februari 2022 heeft de wethouder van Castricum, Falgun Binnendijk, de openings handeling verricht van de Eendenkooi van Asjes. AsjesTwee jaar hebben vrijwilligers gewerkt om de kooi weer toonbaar te maken en vanaf nu start de reparatie van de vangpijpen. De kooi is eigendom van de Gemeente Castricum en het beheer wordt gevoerd door Stichting Nauur Instituut onder de bezielende leiding van Anton van Riel.

Het onderhoud van een eendenkooi is arbeidsintensief en vereist speciale kennis. De gemeente is blij een goede partij te hebben gevonden, die de eendenkooi gaat voortzetten. Anton van Riel, voorzitter van het Natuur Instituut, laat weten “dat eendenkooien een belangrijke plaats innemen bij het streven naar biodiversiteit en ecologie. Uiteraard vormen eendenkooien ook een belangrijk onderdeel van ons historisch erfgoed, dat behouden moet blijven.”

Het Natuur Instituut gaat in de eendenkooi starten met een nieuwe vrijwilligersgroep. Toegewijde vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden via eendenkooi@natuurinstituut.nl. Er wordt straks gewerkt aan het herstel van de takkenwanden, houtopstanden, knotten van wilgen en het maaien van riet. Ook het achterstallig ecologisch onderhoud rondom de kooiplas zal worden aangepakt. In het rondom liggende kooibos zal een goed beheer van hakhout, knotwilgen, stinsenplanten, struiken en rietbeheer zorgen voor een hogere biodiversiteit van planten, amfibieën, insecten en behalve eenden, ook veel zangvogels gaan opleveren.

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice