Biesbosch

De kooien van de Biesbosch

In de Biesbosch hebben in de loop van de tijd veel eendenkooien gelegen, maar nog talrijker zijn de Rivierpijpen geweest. Op bovenstaande kaart, uit 1689, zijn een zestal eendenkooien en een slordige 100 losse vangpijpen te vinden.

Onderstaand een detail uit de grote kaart, duidelijk zijn te zien de losse vangpijpen.Detail BiesboschIn de Biesbosch was toentertijd een vrij groot verschil tussen eb en vloed en zeker bij zware storm stroomde er veel water het gebied in. Om de kooien te beschermen tegen het wassensede water werden om deze kooien dijkjes aangelegd.maar soms ontstond er toch veel schade aan de vanginstallaties, maar ook was het landschap steeds in beweging. Nieuwe kreken en zandplaten waren hiervan het gevolg. Kijkt men naar de verschillende topografische kaarten van het gebied dan ziet men door de eeuwen heen veel wijzigingen. Ook het verleggen van de Maas en het vergraven van de Merwede is van grote invloed op de veranderingen in het gebied geweest. Het aanleggen van de Deltawerken (minder verschil eb en vloed) en de waterbergingen voor de drinkwater voorziening van Rotterdam heeft ook de nodige wijzigingen in de grootte van platen en loop van kreken tot gevolg gehad.

Eendenkooien

Biesbosch
Brabantse Biesbosch
Werkendam
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice