Biesbosch

De Groote of Zuid-Hollandsche Waard

Een aantal overstromingen waarvan de Sint Elisabethvloed uit 1421 de bekendste is maakte dat de de Groote of Zuid-Hollandsch Waard veranderde van een vruchtbaar landbouwgebied in een binnenzee, waar eb en vloed vrij spel kregen. Bovenstaande tekenening is een reconstructie van hoe de Waard eruit zag voor 1421 en onder de situatie na 1424. Het hele gebied tussen Dordrecht en Geertruidenberg verdween onder water en in de volgende eeuwen werd een belangrijk deel teruggewonnen op het water, deels door aanslibbing (Gorzen en aanwassen) en latere inpoldering door aanleg van dijken. Op deze site is de verdeling gemaakt tussen een aantal gebieden. Zo vindt u het eiland van Dordrecht onder Zuid-Hollandse Eilanden en is de Brabantse Biesbosch verdeeld in de Biesbosch zoals die nu is, Werkendam en de gorzen van Dussen en vallen onder Noord-Brabant. 

Linksboven ligt Dordrecht en rechtsonder Geertuidenberg. Almkerk, Werkendam en Dussen liggen aan het water (rechts).

Hingman collectie, NL-HaNA_4.VTH_1896B, Pieter Sluyter, 1560

 

 

Eendenkooien

Biesbosch
Brabantse Biesbosch
Werkendam
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice