Biesbosch

De Groote of Zuid-Hollandsche Waard

Een aantal overstromingen waarvan de Sint Elisabethvloed uit 1421 de bekendste is maakte dat de de Groote of Zuid-Hollandsch Waard veranderde van een vruchtbaar landbouwgebied in een binnenzee, waar eb en vloed vrij spel kregen. Bovenstaande tekenening is een reconstructie van hoe de Waard eruit zag voor 1421 en onder de situatie na 1424. Het hele gebied tussen Dordrecht en Geertruidenberg verdween onder water en in de volgende eeuwen werd een belangrijk deel teruggewonnen op het water, deels door aanslibbing (Gorzen en aanwassen) en latere inpoldering door aanleg van dijken. Op deze site is de verdeling gemaakt tussen een aantal gebieden. Zo vindt u het eiland van Dordrecht onder Zuid-Hollandse Eilanden en is de Brabantse Biesbosch verdeeld in de Biesbosch zoals die nu is, Werkendam en de gorzen van Dussen en vallen onder Noord-Brabant. 

Linksboven ligt Dordrecht en rechtsonder Geertuidenberg. Almkerk, Werkendam en Dussen liggen aan het water (rechts).

Hingman collectie, NL-HaNA_4.VTH_1896B, Pieter Sluyter, 1560

 

In de Biesbosch was toentertijd een vrij groot verschil tussen eb en vloed en zeker bij zware storm stroomde er veel water het gebied in. Om de kooien te beschermen tegen het wassende water werden om deze kooien dijkjes aangelegd, maar soms ontstond er toch veel schade aan de vanginstallaties, maar ook was het landschap steeds in beweging. Nieuwe kreken en zandplaten waren hiervan het gevolg. Kijkt men naar de verschillende topografische kaarten van het gebied dan ziet men door de eeuwen heen veel wijzigingen. Ook het verleggen van de Maas en het vergraven van de Merwede is van grote invloed op de veranderingen in het gebied geweest. Het aanleggen van de Deltawerken (minder verschil eb en vloed) en de waterbergingen voor de drinkwater voorziening van Rotterdam heeft ook de nodige wijzigingen in de grootte van platen en loop van kreken tot gevolg gehad.

Eendenkooien

Biesbosch
Brabantse Biesbosch
Werkendam
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice