Fietsroute Eendenkooien West Betuwe

 Op woensdag 1 juli j.l. is  het eerste exemplaar van de Fietsroute Eendenkooien overhandigd aan dhr. Rutger  van Stappershoef, wethouder recreatie, toerisme en cultuur van de Gemeente West Betuwe. Fietsroute eendenkooienDe overhandiging vond plaats in de schaapskooi op Natuurbeleving Leidsche Hoeven, in Tricht. De overhandiging werd gedaan door eendenkooi kenner Jan Taat, mede in zijn functie als  coördinator Natuur en Eendenkooien in  het natuurgebied de Leidsche Hoeven.

Wethouder Rutger van Stappershoef (r.) neemt het eerste exemplaar in ontvangst. (Foto Frank Pietersen)

Het Nederlands rivieren gebied heeft een grote dichtheid aan eendenkooien gekend. Historisch onderzoek bracht aan het licht dat alleen al in het Gelders rivieren gebied dit er bijna twee honderd zijn geweest en dan laten we de aanpalende gebieden in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht nog even buiten beschouwing.  De eendenkooien (Vogelkoyen) voorzagen de toenmalige bevolking van eiwitrijk en redelijk goedkoop voedsel. Grote hoeveelheden gevangen eenden vonden hun weg via Maas, Waal, Lek en Linge naar de snel groeiende steden in het westen van Holland.

Fietsroute
In de Tielerwaard en met name in de huidige gemeente West Betuwe lagen de kooien mannetje aan mannetje. Om een indruk te geven waar deze eendenkooien lagen en de dichtheid hiervan is op basis van het historisch onderzoek een fietsroute uitgezet in de Gemeente West Betuwe. Start en finish zijn op de Natuurbeleving Leidsche Hoeven en de tocht gaat langs meer dan 24 eendenkooien en overblijfselen (kooi-relicten) en heeft een lengte van ca. 40 km.

In de loop van de zomer zal op de Leidsche Hoeven het vernieuwde bezoekerscentrum worden geopend waarin naast veel aandacht voor eendenkooien ook ruimte is voor de historie van Tricht en omstreken en de ontwikkeling van het naast gelegen nieuwe natuurgebied.

Momenteel kan de routebeschrijving alleen bij de Leidsche Hoeven worden afgehaald. (gratis)


 _________________________

 

Nieuw op de site

In de afgelopen maanden zijn er op veel plaatsen op de site aanvullingen en correcties gezet bij de bestaande items, maar ook nieuwe locaties gevonden en verwerkt.
In de provincie Overijssel zijn er nieuwe kooien geplaatst en verder uitgewerkt. Het gaat daarbij over kooien rond Giethoorn, Hassselt en Staphorst. Er wordt nog gewerkt aan nieuwe locaties in het Vechtdal, Salland en Twente.

Zuid-Holland is verder uitgebreid en voorzien van nieuwe foto's met name in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. De rest van de provincie wacht op verder onderzoek dat echter de laatste maanden door de sluiting van de archieven ernstig is vertraagd.

_________________________

 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op korte termijn komt er een eerste update van de plankaart eendenkooien. In de update 14 nieuwe locaties en zijn de meeste kooien voorzien van het jaartal van de eerst bekende vermelding. Ook hier is het onderzoek en het fotograferen van locaties ernstig vertraagd en hopelijk is de update van einde jaar weer vol aan nieuwe gegevens.

Het verhaal over de samenwerking tussen deze site en de RCE staat op een andere plek op de site: https://www.eendenkooien.nl/cultureel-erfgoed

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het onderzoek?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief  ‘Nederlandse eendenkooien’

Bij de opgave voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met het beschikbaar stellen van uw naam en e-mailadres, uitsluitend voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

2020

Het jaar van de wilde eend

wilde eend

Hoe kan het dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? In 2020 krijgen we de kans de Wilde Eend eens goed onder de loep te nemen. Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 namelijk uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend. Lees meer hierover op Natuurbericht via onderstaande link.

Het jaar van de Wilde Eend

Ook in 2020 is het van belang om mee te werken aan het onderzoek via de kuikenkteller van www.erikkleyheeg.nl 

Het project loopt via Citizen sience hetgeen betekend dat data over de wilde eend, in dit geval de eendenkuikens, door zoveel mogelijk mensen in de publieke ruimte worden verzameld. Dit kan door melding via zijn website of met de kuiken teller app. 

Eend met kuikens

_____________________

 Eerdere artikelen

In deze rubriek vindt u linken naar eerder verschenen artikelen. De artikel staan in 'Archief'

 Essentaksterfte treft ook eendenkooien

Eendenkooien en windmolens

Leidsche Hoeven, schakel tussen Mariënwaerdt en Regulieren

_________________________  

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice