Eenden in Frankrijk

De oostelijk Loire-streek, de Sologne, was vroeger het jachtterrein van vele franse koningen en de bijbehorende adel. Talloze jachtkastelen en buitenhuizen zijn hiervan de blijvende bewijzen en sieren op veel plaatsen het landschap. De Sologne, ten zuiden van Orleans, is een zeer waterrijk gebied en stond bekend om met name het waterwild dat hier in grote aantallen aanwezig was.

Chambord

Het grootste en omvangrijkste jachtslot is ‘Chambord’, midden in een ommuurd bosgebied van meer dan 5000 hectare, waar naast de jacht op everzwijnen en edelherten in de directe omgeving van het slot, men graag trok de naar de Sologne voor het verschalken van het nodige waterwild.

WandkleedIn Chambord is van deze jachtpartijen nog het een en ander te zien in de vorm van opgezette dieren, geweren en andere jachtattributen. In een van de zalen waar dit alles ten toon wordt gesteld ontdekte ik  een gobelin (wandtapijt)  met daarop een jachttafereel bij de ingang van een eendenkooi. VangpijpHet tafereel vertoont veel gelijkenissen met andere wandtapijten en tekeningen. Het bootje met een aantal personen waarvan 1 een geweer bij zich heeft, het zwemmende hondje en een aantal personen achter de schermen. (Zie ook pagina 196 en 197 van ‘Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland’).

Het is onduidelijk waar en door wie het wandtapijt is gemaakt. Rond 1600 was er een bloeiende wandtapijt fabricage in Parijs (Gebr. Gobelin), maar ook in Vlaanderen werden veel wandtapijten geproduceerd. Navraag bij het kasteel Chambord heeft nog niet geleid tot uitsluitsel hierover. 

 

Inhoud

Archief
Windmolens en eendenkooien
Essentaksterfte op eendenkooien
Leidsche Hoeven in Tricht
Archief korte berichten
Eenden in Frankrijk
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice