Archief korte berichten

Gelderland januari 2019

Gemeente West Betuwe,
 West Betuwe'eendenkooien rijk'

Was de gemeente Geldermalsen al gelders koploper wat betreft het aantal eendenkooien-locaties binnen de gemeentegrenzen, de nieuw gevormde gemeente West Betuwe spant vanaf 1 januari 2019 de kroon. Niet alleen in Gelderland, maar ook in Nederland wordt dit de gemeente met de meeste locaties. Met de komst van een achttal kooien van Neerijnen en meer dan dertig kooien in de gemeente Lingewaal wordt deze mijlpaal bereikt. Wellicht een aparte wethouder?

________________________

Februari 2019

Kooirapporten Mr. T. Lebret

In de zoektocht naar gegevens over de eendenkooien in het gelders rivierengebied kwam naar voren dat er beschrijvingen bestonden over diverse kooien in dit gebied. Het rapport zou in bezit zijn van de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Naspeuringen leverden niets op. De veronderstelling was dat het rapport zich in het archief van de kooikersvereniging zou bevinden. LebretHet hele archief is nauwkeurig doorgeplozen, maar ook hier bleek niets te vinden. Tijdens de zoektocht in het archief bleek dat veel archiefstukken door de tand des tijds danig achteruit waren gegaan. De condities waaronder het archief was bewaard en de vele verplaatsingen waren verre van ideaal en er leefden de nodige zilvervisjes tussen de pagina's. Dit alles was de reden om een goede plek voor het archief te zoeken.
Maar hiermee was het bewuste rapport nog niet boven water. Uiteindelijk bleek het rapport toch nog op de Mariënwaerdt te liggen. Het bestaat uit een 130-tal rapporten over de eendenkooien in Nederland rond 1946 en is opgesteld in opdracht van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Inmiddels zijn er scans gemaakt van alle pagina's en ligt een hard-copy in het RAR, waar de stukken zijn in te zien.

Het kost teveel ruimte om alle kooien waarover geschreven is hier bij naam te noemen, maar mochten eigenaren of kooikers interesse hebben dan is een mailtje (via contact) genoeg en ontvangt u indien het rapport aanwezig is een PDF van de betreffende kooi.

__________________

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice