Land van Altena

Het Land van Heusden en Altena

 In het verlengde van de Bommelerwaard ligt het Land Van Heusden en Altena. Landschappelijk is het een duidelijke voortzetting van het geldersch rivierengebied. Het ligt tusssen in het noorden de Merwede, in het westen de Biesbosch, in het zuiden de Bergse Maas en inhet oosten het Heusdensch Kanaal.

Vroeger maakte de hele streek deel uit van de Groote of Hollandsche Waard ( zie kaart boven, BHIC 343-000119) en behoorde tot 1815 bij Zuid-Holland en werd daarna onderdeel van Noord-Brabant. Op zich opmerkelijk omdat het Land van Heusden en Altena in veel opzichten sterk verschilt met Noord-Brabant. In 1904 is de Bergse Maas aangelegd en stroomde de Maas niet meer bij Woudrichem de Waal in, maar ging door langs de Biesbosch naar het Hollands Diep. De dorpen die toen ten zuiden van de rivier kwamen te liggen, met als grootste plaats Heusden, werden opgenomen in de Langstraat.

Het Land van Heusden en Altena is een groot komkleigebied en is daardoor lang nat en sompig geweest, ideaal voor het aanleggen van eendenkooien en dat gebeurde dan ook in grote aantallen. Met name in de polder Den Duyl, in het hart van Heusden en Altena, is bezaaid geweest met eendenkooien. Op de kaart zijn zichtbaar de 5 kooien die in 1815 operationeel waren, met daarnaast meer dan 20 locaties waar ooit een kooi heeft gelegen. Maar ook in de rest van het gebied lagen de nodige kooien. De schatting is dat in dit beperkte gebied er rond de 45 kooien actief zijn geweest.

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice