Utrecht

Eendenkooien in Utrecht

In de provincie Utrecht hebben een groot aantal eendenkooien gelegen, met name in het westelijk veengebied. Naar de kooien in dit gebied is een aantal jaren geleden een historisch onderzoek gedaan.
'Vierhonderd jaar eendenkooien in het westen van de provincie Utrecht'
Onderzoekers en schrijvers waren Désiré Karelse, Wijnanda van Lijnden en Wendy van der Tolle.
Uitgave: Landschap Erfgoed Utrecht, de Bilt 2012.

In de oostelijke helft van de provincie hebben ook wat eendenkooien gelegen, maar door de Utrechtse Heuvelrug (hoge zandgronden) was dit een klein aantal en lagen ze hoofdzakelijk op de lage gronden ten zuiden van de heuvelrug. Naar deze kooien is zover bekend nog geen onderzoek gedaan.

Eendenkooien

Utrecht
Utrecht Zuid-West
Utrecht Noord
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice