Utrecht

Eendenkooien in de Provincie Utrecht

In de provincie Utrecht hebben een groot aantal eendenkooien gelegen, met name in het westelijk veengebied. Naar de kooien in dit gebied is een aantal jaren geleden een historisch onderzoek gedaan.
'Vierhonderd jaar eendenkooien in het westen van de provincie Utrecht'
Onderzoekers en schrijvers waren Désiré Karelse, Wijnanda van Lijnden en Wendy van der Tolle.
Uitgave: Landschap Erfgoed Utrecht, de Bilt 2012.

In de oostelijke helft van de provincie hebben ook wat eendenkooien gelegen, maar door de Utrechtse Heuvelrug (hoge zandgronden) was dit een klein aantal en lagen ze hoofdzakelijk op de lage gronden ten zuiden van de heuvelrug. Naar deze kooien is zover bekend nog geen onderzoek gedaan.

Op de site zijn opgenomen de kooien die in 1807 zijn geregistreerd. Sommige zijn ook op dit moment nog duidelijk in het landschap aanwezig en voor een deel nog intact.

Bezoekerskooien in Provincie Utrecht

Eendenkooi Blokland

Eendenkooi van Staatsbosbeheer, gelegen in de polder Broek en Blokland, Benschop
Aanmelding: utrechtsewaarden@Staatsbosbeheer.nl

_________________________

Eendenkooi Haarzuilens

Eendenkooi van Natuurmonumenten, gelegen op landgoed Haarzuilens

Rondleidingen: voor data zie website. Voor groepsexcursies contact opnemen met Hannah Storck
h.storck@natuurmonumenten.nl
0651972887

_______________________

Eendenkooi Breukelveen

 Eendenkooi van Natuurmonumenten, gelegen tussen Tienhoven en Hollandse Rading.

Gratis rondleidingen voor data zie website Voor groepsexcursies: boswachter Niels Schouten, n.schouten@natuurmonumenten.nl of 06 - 542 952 04.
www.natuurmonumenten.nl

________________________

 Eendenkooi Het Beloken Land

Eendenkooi en meer van de familie  Verkaik, buitengebied van Montfoort

U brengt onder leiding van de kooiker een bezoek aan de eendenkooi. Tevens tentoonstelling 'Achter de schermen'
http://www.hetbelokenland.com

 ________________________

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice