Archief

Informatie over eendenkooien kunnen we vinden in talloze archieven. De basis is het Nationaal Archief in 's-Gravenhage waar veel landelijke informatie te vinden is. Nationaal archiefEen belangrijk stuk over eendenkooien in het archief zijn de registraties van de eendenkooien van 1807 tot 1854. Hierdoor is een beeld beschikbaar over het aantal eendenkooien die in de betreffende periode actief waren in het vangen van waterwild. Zie voor meer informatie over de registraties bij 'Registratie'. Archief

De overige informatie over eendenkooien is verspreid over vele archieven, provinciaal, plaatselijk en prive. Wil je iets weten over een specifieke eendenkooi dan is het klein houden van de vraag de beste methode om iets te weten te komen.

 Het zal niemand verwonderen dat een vereniging of stichting na verloop van jaren een archief opgebouwd heeft van hun doen en laten. Evenzeer geldt dit voor persoonlijke archieven. Zowel bezien vanuit de toekomst als vanuit het verleden is het waardevol om archiefmateriaal op een goede veilige en zekere plaats te bewaren. Daarmee blijft het toegankelijk voor zowel de huidige als ook voor toekomstige generaties.

Daarom hebben zowel de Kooikersvereniging als de Eendenkooi Stichting besloten hun archieven onder te brengen bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Dit archief heeft aangegeven belangstelling te hebben om alles wat op het gebied van eendenkooien in Nederland aanwezig is te willen archiveren en aansluitend beschikbaar te stellen voor raadpleging en onderzoek. RAR Tiel

In het verlengde van dit besluit zal ook het persoonlijke eendenkooi archief van Désiré Karelse hierheen verhuizen. Dit omvat ook reeds verkregen persoonlijke archieven van derden. Ook zal tezijnertijd al het materiaal van het historisch onderzoek naar eendenkooien in het gelders rivierengebied bij het RAR worden ondergebracht. In het archief is al veel materiaal over eendenkooien te vinden en voor het onderzoek is daarvan veel gebruik gemaakt.

 

RAR Tiel

 

 

 

 

 

Studiezaal in het Regionaal Archief Rivierenland

__________________

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice