Op bezoek bij . . . .

In deze rubriek wordt aandacht besteed aan eendenkooien, in het gehele land, die open zijn voor het publiek.
Sommige kooien zijn alleen te bezoeken via vastgestelde excursies, andere hebben vaste openingstijden. Bij de meeste kooien is aanmelding verplicht, daarom staat er steeds een verwijzing met een link bij de betreffende kooi. In verband met de Covid-19 maatregelen is het aantal rondleidingen zeer beperkt. Kijk daarom steeds op de site van de Beheerder/Eigenaar wat de mogelijkheden zijn.

Rondleiding RegulierenBij een aantal bezoekerskooien zijn er ook excursies op aanvraag. Dus op bezoek met de familie, het bedrijf of vereniging. Het is een redelijk lange lijst, verdeeldt over de provincies. De lijst is niet compleet en de vraag is dan ook aan bezitters van eendenkooien die nog niet op de lijst staan dit te melden zodat alsnog opname kan plaats vinden. 

Niet alle eendenkooien van de Kongsi (eendenkooien in het waddengebied) staan op deze lijst. Voor informatie over deze kooien zie De Kongsi

Rondleiding in de eendenkooi in de Regulieren, natuurgebied van het Geldersch Landschap en Kasteelen.

_________________

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice