Pijnacker

Introductie 

In het gebied ten zuiden van Pijnacker lag in de 17e eeuw een omvangrjk veengebied. Oude LeedeDe winning van slagturf was ook hier een belangrijke inkomsten bron, maar heeft ook geleid tot vernieling van het landschap en de uiteindelijk droogmakerijen. In het gebied ten westen van de Leede heeft minstens 1 vogelkooi gelegen. In de ORA van Pijnacker staat een omschrijving van deze kooi, die in 1647 eigendom was van Floris Bam. Deze overlijdt in 1647 en zijn weduwe , Josijna van der Hooch bezit dan o.a. 6 morgen 5 hond met daarin een vogelkooi. De kooi lag ten westen van Oude Leede.

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice