Wassenaar

Introductie

In de Veen Polder onder Wassenaar liggen in 1712 vijf eendenkooien, een zesde kooi lag in 1604 op de grens tussen Wassenaar en Voorschoten. Helaas is niet duidelijk waar deze precies lag, in de ORA van Wassenaar wordt de kooi genoemd. Over twee van de vijf kooien is iets meer bekend, de kooien A en E. Over de andere kooien zijn naast  het voorkomen op de kaart van het Hoogheemraadschap uit 1712 geen verdere gegevens beschikbaar. Zie ook de zevende kooi op onderstaande tekening.

Kooi A, bij het Haagse bos.
Mr. Reijnier van Amsterdam, advocaat van de Hof van Holland overlijdt rond 1617. Zijn weduwe en andere efgenamen verkopen een zekere woning met schuren, bargen en een vogelkooi aan Jhr. Cornelis van Beeckestein en Hgo van Mierop, heer van Calslagen. (28 juli 1617)

Kooi E, bij de Veenwetering
Op 29 mei 1630 verkoopt Jacques de Werchijn, koopman te Leiden, aan Jan Lourisz Steeneveld diverse percelen land met een woning en vogelkooi. De kooi is gelegen aan de Veenwetering te Wassenaar. De kooi was sinds 1593 in bezit van Jacques de Werchijn.

De zesde kooi
Hendrik Jacobsz heeft in 1604 een vogelkooi op Wassenaar op de grens met Voorschoten. Zijn vrouw is overleden en samen met de andere erfgenamen verkoopt hij een zekere woning, schuur, barg en vogeldrift aan Gerrit Jansz Hammerlaan. De kooi was eerder onder erfpacht uitgegeven aan Frans Reijersz.

Onderstaand een tekening uit 1553 door Jacob Coensz. Kaart van zekere perceelen land gelegen onder Wassenaar toebehorende aan de heeren van het kapittel van den Haag. Gezien de situering is het niet een kooi in de Veenpolder.  (Nationaal Archief, Hingman collectie-HaNa 4VTH-2326). 
Wassenaar 1553

 

 

Eendenkooien

Wassenaar
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice