Ketel

IntroductieKetel

De eerste vermelding van deze kooi komt uit het leenboek van Wassenaar 1226-1744. Het gaat over een stuk land, groot 4 hond met een vogelkooi bij Kethel, in de Noort Ketel Polder boven Kethel. Pachter is Claes Willemsz, in 1616 gaat het land en de kooi over naar Gerrit de Bruyn, die op zijn beurt de kooi in 1650 verkoopt aan Jan Jansz Brouck. De bovenstaande kaart is wat verwarrend omdat de kaart uit 1611 (Hoogheemraadschap Rijnland en Delfland) het noorden links heeft en de kaart hier onder uit 1712 (Hoogheemraadschap Delfland) het noorden boven heeft.

Eendenkooien

Ketel
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice