Maasland

Introductie

Op basis van de kaart van het Hoogheemraadschap Delfland uit 1712 en een aantal fragmenten uit een aantal ORA's van Maasland lijkt het aantal kooien op minimaal 6 te komen. Hiervan staan er 5 op genoemde kaart en komt er een uit het Oud-Rechtelijk-Archief,  de kooi bij de Middelwatering. Op geen van de gebruikte kaarten komt deze kooi voor. De genoemde Pieter Ariensz Koolen is uit eindelijk eigenaar van twee kooien. In 1693 koopt hij de kooi bij de Middelwatering en in 1700 de Aelkeetbuiten. Zijn hertrouwde weduwe verkoopt in 1706 de Aelkeetbuiten en in 1715 de kooi bij de Middelwatering.

De kooi bij de Middelwatering

Jan Jansz Boogert heeft verkocht aan Pieter Ariensz Koolen een zeker huizing, schuur, barg en een vogelkooi gelegen aan de Middelwatering onder het ambacht van Maasland. (f. 328v - 25/05/1693)

In 1715 verkoopt Arij Jansz van den Burgh, getrouwd met Maartje Hendricxdr Coppelaer huizing schuur, barg, boomgaard met een vogelkooi met daartoe behorende gevogelte staande en gelegen aan de Middelwatering aan Cornelis Abramsz Patijn. (f 353v - 07/05/1715)
Maartje is weduwe van Pieter Ariensz Koolen, die ook eigenaar was van de Aelkeetbuiten kooi. en zij is hertrouwd met Arij Jansz van den Burgh.

Trijntje Hendricksdr Broekhoven, weduwe van Cornelis Abramsz Patijn, verkoopt samen met de andere erfgenamen huizing schuur, barg, boomgaard met een vogelkooi met daartoe behorende gevogelte staande en gelegen aan de Middelwatering aan Dirck Jorisz Heijmont. ( f 52 - 08/04/1718).

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice