Stompwijk Tedingerpolder

Introductie

In Stompwijk hebben diverse kooien gelegen, op de site worden er twee beschreven t.w. de kooi in de Tedingerpolder en die in de Meeslouwenpolder. De Meeuslouwerer Kooi ligt in het Rijnland en staat dan ook in die regio beschreven.

De kooi in de Tedinger Polder staat op de kaart uit 1712, daar is ook duidelijk op te zien dat rond de kooi er slagturf gewonnen wordt en de kooi verdwijnt dan ook langzaam onder water.Stompwijk tedingerpolder

Geschiedenis

Adriaen Lenertsz wonende in Stompwijk verkoopt in 1612 aan Pouwels Pietersz van de Werve, wonende te 's-Gravenhage, een vogelkooi met land, icluisief huis, barg, schuur en geboomte groot 3 1/2 morgen, in de tedingerpolder bij de Stompwijkse weg. (102, dd 09/05/1625)
Hij betaalt met een schuldbrief van f 1.500,00 en belooft te betalen f 500,00 ineens en f 100,00 per jaar.
Pouwels Pietersz en zijn vrouw Annitgen Stevensdr zijn overleden en de zoons Steven en Nicolaes verkopen de vogelkooi, huis, barg en geboomte aan Cornelis Jansz van der Lucht. ( 288, f 229c, dd 18/05/1616)
Sijntgen Crijnendr, weduwe van Cornelis Jansz van der Lucht verkoopt aan Dirck Cornelisz 't Jonge Lam de woning, schuur, barg en vogelkooi met daarin de vogels, smient, pijlstaart en ander gevogelte. (f 64, dd 22/05/1624)

 

Eendenkooien

Stompwijk Tedingerpolder
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice