Eendenkooi 't Zand

Introductie

De kooi komt voor het eerst voor op de tekening van het Zijpe uit 1665. Rond 1859 is de kooi waarschijnlijk geheel verland en wordt op kaarten uit die tijd aangegeven als een weiland. Er zijn dan ook geen registraties voor de Jachtwet. Als A. Balvers eigenaar wordt van de kooi in 1885 wordt de kooi in ere hersteld en vindt er na 1897 de jaarlijkse registratie weer een aanvang. 

De kooi is zeker vanaf 1850 omgeven door landbouwgrond en had alleen een kooibos direct bij de kooi. Dit leverde in 1904 problemen op omdat de landbouwer van deze gronden zijn graan ging dorsen met een stoom-dorsmachine die ongelofelijk veel kabaal maakte, waardoor de kooiplas leeg vloog. Balvers doet zijn beklag bij de burgemeester, die op zijn beurt de Commessaris van de Konigin informeert. De kooi heeft afpalingsrecht en Balvers vindt dat er ingegrepen moet worden. De CvK wil de zaak niet op de spits drijven, maar geeft aan dat Balvers in zijn recht staat en dit zelf duidelijk dient te maken aan de verstoorder. Het is helaas onduidelijk hoe dit uiteindelijk afloopt.
De kooi blijft lang in de familie Balvers en gaat uiteindelijk in 1986 over naar het Noord-Hollands Landschap.

Registratie Jachtwet

1814
Corn. Van Eeten, in de Boschweg
De registratie gaat daarna een periode over twee kooien, deze en op de Belkmeer Weg.

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
Math. van Eeten, voor 1834 C. Van Eeten, 300 rr

 1856 - 1859
Jan Balvers, hierna lange tijd geen registratie
1890 en 1897
A. Balvers
1897 - 1922
Albertus Balvers
1922 - 1944
Joh. Bakker en A. de Wit
1944 - 1954
A. de Wit, deze overlijdt in 1948, daarna de erven

Kadaster 1811 - 1832

Zijpe, Sectie A, 1e blad, 28 / 29
Klaas Kuijer, boer in de Zijpe
Verkoop 1860, omschrijving weiland en bosch
1685 - Cornelis en Jacobus Kruijer
Scheidng 1885
3455 - Albertus Balvers
Scheiding 1933
4824 - Adam Jan de Wit en cons.
Scheiding 1936
5914 - Jan Cornelis de Wit en Jan Ariesz Bakker
Beide voor de helft
5776 Erven Jan Cornelis de Wit en Balvers
Verkoop 1969
8170 - Pieter Augustinus Vermeulen en Johan Louwe
Verkoop 1982
7715 - Gemeente Zijpe
Verkoop 1986
6184 - Stichting Noord-Hollands Landschap

 

 

Eendenkooien

Zijpe (Regio)
Callantsoog Bosch
Out Hol / Callantsoog
Kooi De Hoop
Oudesluis
Eendenkooi 't Zand
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice