Alphen

Introductie

De gemeentegrenzen tussen Alphen, Hazerswoude en Boskoop zijn in de loop van de eeuwen nogal gewijzigd en waren ook niet overzichtelijk. Op de site heb ik gekozen voor de historische indeling, op basis van het kaartenboek van het Hoogheemraadschap Rijnland in 1611.

Alphen lag in die tijd ten zuiden van de Rijn zowel aan de westelijke zijde van de Gouwe, als aan de oostelijke zijde. Het westelijk gebied omvatte de Polders Zane Polder, Rietvelt, Grote Polder en Nesse. Het oostelijk deel werd gevormd door de Reijneveltse Polder en de Steekter Polder. 

Onderstaand een tekening van Pieter Sluijter, gemaakt rond 1540. Een huis aan de zuidzijde van de Rijn in het dorp Alphen. (Collectie Erfgoed Leiden en omstreken, PV_PV71829.1)

Huis aan de Rijn

 

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice