Asperen

Asperen 1880

De eendenkooien van Asperen

In de Asperense polder en in het Blokland lagen op een relatief klein gebied 8 kooien. Ze hebben niet allemaal tegelijkertijd gefunctioneerd. Asperen 7 wordt al vroeg op kaarten 'de oude kooi' genoemd. Van de acht kooien zijn er in 1807 een vijftal geregistreerd en zijn nog heel lang, sommige tot de ruilverkaveling (jaren 60 van de vorige eeuw), in bedrijf geweest.

 

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice