Bloklandse Eendenkooi

Geschiedenis

De geschiedenis van deze kooi gaat terug naar het midden van de 18e eeuw. De exacte stichting is niet bekend, maar op de kaart van de Lopikkerwaard uit 1775 staat de kooi ingetekend. Het land waarop de kooi ligt is dan al enige tijd in handen van de familie Martens uit Utrecht. De eerste registratie staat op naam van Carel Jacob Martens. Tot 1925 blijft de kooi en omliggende landen eigendom van de familie Martens. Na 1925 zijn er diverse eigenaren geweest. Volgens de gegevens van het kadaster is de familie van de Berg nooit eigenaar van de kooi geweest, maar wel een periode pachters. In 1977 kwam de kooi in de ruilverkaveling en uiteindelijk werd Staasbosbeheer de eigenaar. In de registratie van 1979 komt de naam van ir. Minaard naar voren als kooiker. De vraag is echter of hij ooit kooiker is geweest. Het is onduidelijk of er na het vertrek van de fam. van de Berg er nog gekooid is op de kooi.

Kadaster 1811-1832

Williskop, sectie B 1e blad, Blokland
125, 126 water zijnde eendenkooi
Jacob Carel Martens, rentenier, Utrecht

52 - Jacob Carel Martens, minderjarig, Utrecht
Verkoop 1862
275 - Jonkheer Jacob Carel Martens, rentenier, Vleuten
Scheiding 1874
354 - Susette a. Martens, Utrecht
Scheiding 1923, riet en water
725 - Johanna Henriette Francoise Barchman Weijtiers
echt. Jnh. Hugo van Berestein
verkoop 1925
746 - Gijsbertus van Dijk, landbouwer, Williskop. Verkoop 1931
797 - Adrianus van Herk, landbouwer Hilligersberg, omschrijving is riet en water. Verkoop in 1936
822 - Johannes Willem van Houten, Rotterdam, 1947, daarna consorten Pieter de Lange, Blaricum. Verkoop 1951
994 - Jan de Vries, Vinkeveen, 1976
1080 - Stichting Beheer Landbouwgronden, ruilverkaveling en gaat in 1982 over naar Staatsbosbeheer.

De kooi wordt vanaf omstreeks 1945 gepacht door de gebroeders van de Berg. Deze verlaten de kooi in 1977 bij de start van de ruilverkaveling.

Registraties Jachtwet

1814, 1819, 1824, 1829, 1834
Jonker C.J. Martens, Utrecht, Blokland, 300 rr
1849 - 1873
Jonkheer J.C. Martens, Utrecht. In 1873 t.n.v. Jonkvrouwe S.A. Martens, Utrecht
In1875 t.n.v. S.A. Martens Barchman-Weijtiers
1873 - 1824
S.A. Martens Barchman-Weijtiers
1824 - 1929
Lambertus van Dijk
1929 - 1936
A. van Herk, later J.W. van Houten
1936 - 1945
J.W. van Houten, later L.P. de Lange
1955/56
Gebr. P.M. en A.J. van de Berg
Kooiker P.M. van der Berg
1979 - 1984
Staatsbosbeheer
Kooiker ir. P.R. Minaard
1985 - 1989
Staatsbosbeheer
Kooikers A. en P. Schep

 

Eendenkooien

Williskop
Elbert Baas Kooi
Het Beloken Land
Bloklandse Eendenkooi
Eendenkooi Kort Heeswijk
Van Vliets Kooi
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice