Boskoop

Introductie

Boskoop is een eiland geweest in de slagturf gebieden van Midden-Holland. Lange tijd was Boskoop eigendom van de Abdij van Rhijnsburg en deze verbood turfwinning zowel droge als natte. Het resultaat was dat de gronden uitstekend geschikt waren voor de teelt van vruchtbomen, aardbeien en later de sierteelt. Boskoop ligt nog steeds duidelijk hoger dan de droogmakerijen er omheen. Ten westen Hazerswoude, ten zuiden Waddinxveen en ten oosten de polders Spoelwijk en Middelburg. Hierdoor kwamen er alleen langs de randen van het dorp wat eendenkooien voor. In de Achterbieze, Spoelwijk, Randenburg/Zuidwijk, Middelburgse Polder. Bij latere herindelingen kwamen de Nessepolder en de Rijneveldse Polder (zie Alphen) binnen de gemeentegrenzen van Boskoop.

Op de onderstaande hoogtekaart is duidelijk zichtbaar dat Boskoop ingeklemd ligt tussen de droogmakerijen van Hazerswoude en Reeuwijk. Hoogteverschil tot 5 meter.

Hoogtekaart Boskoop en omgeving

 

Eendenkooien

Boskoop
Reijerskoop - Boskoop
Randenburg - Boskoop
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice