Noord-Brabant

In Noord-Brabant hebben in het komgrondengebied ten zuiden van de Maas de nodige eendenkooien gelegen. Een wat grotere concentratied rond 's-Hertogenbosch, maar aanwezig tot aan de Brabantse Biesbosch. Het totale aantal eendenkooien in Noor-Brabant is niet bekend, omdat een compleet ondrzoek nooit heeft plaatsgevonden. Een gedegen onderzoek is gedaan door H.M. van Helvoort (doctoraalscriptie, 1993), maar gaat uitsluitend over de kooien in de Oostelijke Langstraat. Kijken we naar de registratie van 1807 dan blijken nog 25 eendenkooien actief te zijn en hebben in 1814 allemaal afpalingsrecht. 

Noord-Brabant

Kaart van het gebied tussen Grave (oost) en Capelle (west). De kaart is uit 1747 en telt in dit gebeid 16 eendenkooien. (Rijksarchief Noord-Brabant)

Eendenkooien

Noord-Brabant
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice