Den Dulver - Capelle

Geschiedenis

In het natuurreservaat Den Dulver ligt ook de eendenkooi met dezelfde naam. Het natuurgebied heeft naast de eendenkooi ook een hoge natuurwaarde. Zo is er een Elzenbroekbos, daarnaast vinden we hier ook ruigten, schraallanden en trilveen restanten. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.

Eendenkooi Den Dulver is een z.g. 'jonge kooi' en is gebouwd rond 1820. De eerste aanwijzing is de registratie voor de jachtwet en wordt daarin voor het eerst genoemd in 1823. De registratie staat op naam van Johan Wagemakers en is waarschijnlijk ook de bouwer van de kooi. De familie Wagemakers blijft eigenaar van de kooi tot 1862 die dan overgaat naar Cornelis Snellens. Uiteindelijk komt de kooi in handen van het poeliers-geslacht Gostelie uit 's Hertogenbosch. In 1943 wordt de kooi overgenomen door de dienst Domeinen, wat later gaat het beheer naar Staatsbosbeheer. Een tiental jaren geleden is de kooi in oude luister hersteld. De tand des tijds heeft echter weer toegeslagen en op een aantal punten loopt het onderhoud zichtbaar achter.

Registraties Jachtwet

1823, 1828, 1833, 1838
Johan Wagenmakers
1852 - 1862
Johannes Wagenmakers, later Cornelis Snellens
1863 - 1873
Cornelis Snellens, 1865 tnv Laurens Snellens
1873 - 1888
Laurens Snellens
1888 - 1903
Adriaan Hagoort en erven A.C.L.L. Spruijt
1903 - 1907
Adriaan Hagoort en Gerrit van Herk
1907 - 1918
Adrianus Rutters en J.F. Gostelie
1918 - 1944
J.F. en Hendrik Gostelie

Eendenkooien

Westelijke Langstraat
Drunense eendenkooi
Den Dulver - Capelle
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice