Dalfsen

Introductie

Rond Dalfsen hebben een tiental eendenkooien gelegen waarvan er nog 1, de kooi van de fam. Kooiker, functioneerd. Op dit moment worden er hier drie kooien besproken en loopt het onderzoek naar de overige kooien nog. Het aantal van tien is gebaseerd op de veldnamen van het gebied rond Dalfsen. De meeste kooien in dit gebied waren onderdeel van de diverse landgoederen die in het Vechtdal te vinden zijn.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice