Eemnes

Geschiedenis

De eerste vermelding van de kooi stamt uit 1702 bij een melding over een overstroming in maart van dat jaar. Eigenaar is dan Pieter van Wickevoort en als kooiker word genoemd Jelle Martense.
In 1730 is eigenaar Pietre Beck, kleinzoon van Pieter Wickevoort. Pachter/kooiker is dan Gerrit Gortsen Boor en is dat tot circa 1760. In 1762 gaat de kooi naar Jan Besselsz Beijtel. De kooi blijft in de familie tot 1830.
Bron: Evert van Andel, Historische Kring Eemnes 2012


Zoals aangegeven is er geen registratie meer na 1819. Ook bij die registratie wordt niet vermeldt dat dit een vangende kooi is met kooirecht en afpalingsrecht. Het is dus zeer aannemelijk dat er na 1820 geen functionerende kooi aanwezig was.
In 1999 werd Natuurmonumenten eigenaar van de gronden en heeft de restanten van de eendenkooi opgegraven.

 

Registraties Jachtwet

1819
B. Bijtels, Eemnes
Dit is de enige registratie van deze kooi, waarschijnlijk toen al in verval

Kadaster / eigendomsverloop

Eemnes, sectie B, 1e blad, Noord Polder Te Veld
76, 77, Rutger Koppen, bouwman, Blaricum
Water als hooiland

Eendenkooien

Eemnes
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice