Eendenkooi Oldelamer

Introductie

De kooi staat op de kadasterkaart 1811-1832 reeds vermeld als Oude Vogel Kooi. In de daarop volgende periode en kaarten wordt de kooi nog steeds aangeduid als de Oude Vogelkooi. Uiteindelijk verdwijnt de kooi rond 1900 van de kaart. In de aanwijzende tafel staat Klaas Hiddenga, procureur te Heerenveen als eigenaar vermeld.

Eendenkooien

Wolvega
Eendenkooi de Ontginning
Eendenkooi Oldelamer
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice