Eendenkooi Uitgeest / Castricum

Eendenkooi van der Eng

Introductie

De kooi is in gebruik genomen in 1620 na toestemming van de Graaflijkheid van Holland op basis van een verleend octrooi uit 1588. De bouwer van de kooi was Hessel Pietersz Buurman. In 1824 vindt de eerste registratie plaats op naam van Simon Twisk.
Voor het verdere verloop zien onder.
In 1963 verkoopt familie Baars de kooi aan Gemeente Uitgeest en staat sinds 1984 onder beheer van het Noord Hollands Landschap. De kooi wordt onderhouden door een groep van 10 vrijwilligers.
Gezien het eigendomsverloop is het merkwaardig dat de kooi 'Eendenkooi van der Eng' wordt genoemd.

Registraties Jachtwet

1824, 1829, 1834
Simon Twisk, Afpaling 400 rr

1855 - 1867
Pieter Vooren
1867 - 1877
S. Eckhart, waarnemend de erven Pieter Vooren
1877 - 1899
Pieter Brasser, tussen 1880 - 1884 geen registratie. 1886 afpaling naar 1.000 ellen.
1899 - 1918
Wed. P. Brasser, ingaande 24 juni 1899
1918 - 1934
Gebr. J. en C. Baars, ingaande 10 juli 1918
1934 - 1954
Jacob, Cornelis en Magaretha Baars
1955
Wed. Corn. Baars-van der Eng

Kadaster / eigendomsverloop

Castricum, sectie C, 2e blad, Heemstede en Cronenburg
160, 161, Sijmen Twisk, koopman, Uitgeest
kooihuisje en eendenkooi als bosch

264 - Simon Twisk, tuinman, Uitgeest
1856 verkoop
457 - Pieter Vooren, kastelein, Uitgeest
1864 scheiding, Gezina Heuner, wed Vooren en erfgenamen
571 - Gesiena Heuner, kastelein, Uitgeest
1875 verkoop
713 - Herman Laurentius Spaink, poelier, Amsterdam
verkoop 1877
685 - Pieter Brasser, veehouder, Assem
1887 IJbbeltje Zeldus, wed. Brasser, 1/2
Nellegonda Brasser, 1/4
Albertus Brasser, 1/4
1916 - Jacob Baars, wed. Aafje van der Eng
Margeretha Baars en Cornelis Baars, allen voor 1/3
1945 scheiding
3874 - Cornelis Baars, kooiker en visser
wed. Maria Elisabeth Brinkhoff en cons.
Margeretha Baars en cons.
Verkoop 1964 aan Gemeente Uitgeest, na 1984 Noord-Hollands Landschap

Eendenkooien

Kennemerland
Eendenkooi Uitgeest / Castricum
Heiloo
Eendenkooi Wijk aan Zee
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice