Westpolder

Introductie

De eendenkooi Westpolder is één van de eendenkooien in ons land die zijn gebouwd op basis van een wiel/waaij. De Westpolder was ingepolderd in 1875, met een omvang van 535 hectare. In 1877 brak de dijk van de nieuwe polder op een aantal plaatsen door, op de plaats van de huidige kooi ontstond het Grote Gat en rond 1897 werd hierop de kooi gebouwd. Het model van de kooi is fries, heeft 4 vangpijpen en een afpaling van 500 meter. Eigenaar is de NV eendekooi Westpolder, opgericht in 1906.

Aanvankelijk was het water in de kooiplas brak, later heeft men de plas een aantal malen doorgespoeld met zoetwater. Vanwege de diepte van de kooiplas (kenmerk van een dijkdoorbraakkolk) staat er altijd water, ook in hele droge periodes. In eerste aanleg was de kooi een typische blauwgoedkooi, tegenwoordig is door verandering van de biotoop in de omgeving van de kooi het merendeel wilde eend. 

Rijksmonument

De kooi is een Rijksmonument, een van de weinige. De gronden waarop de kooi is aangemerkt als Rijksmonument zijn niet duidelijk.
Publicatie: 19990616, ID: 509512.

Eendenkooien

Het Hogeland
Nieuw Onrust
Vierhuizen
Westpolder
Wytsemakooi
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice