Eendenkooien Schoonouwen

Geschiedenis

Op bovenstaande kaart uit 1850 van de Polder Schoonouwen (Lang en Kort) staan een drietal kooien ingetekend. Het is helaas niet duidelijk welke tekst bij welke kooi hoort. De derde kooi in de kleine polder 'Kort Schoonouwen' heeft geen vermelding in de ORA's van Stolwijk, maar staat wel ingetekend op diverse kaarten.

A. De erfgenamen van Jan Jorrisse en Neeltje Leenderts hebben verkocht de Vogelkooi en hennep werf aan Jacob Ariensse Phulp 16 januari 1681
Lang- Schoonnouwen, vanaf de Thien Wetering zuidwaarts. Samen 7 h.

B. Jan Leendertse Ael heeft toebedeeld aan Cornelis Claesz Cocq een vogelkooi en rijsland, omvang 4h liggende in de polder Lang Schoonhouwen. 27 augustus 1682.
Cornelis Claesz kan zijn financiële verplichtingen niet nakomen en zijn boedel wordt geabandonneerd en wordt toebedeeld aan Jan Cornelisz Backer.
2 mei 1684

 

Eendenkooien

Stolwijk
Eendenkooien Schoonouwen
Benedenheul
Benedenkerk / Beijersche Polder
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice