Waarder

IntroductieWaarder 1850

Op de kaart van het Hoogheemraadschap uit 1611 zien we twee locaties met een eendenkooi. Op de latere kaart is de kooi in de polder Oostende verdwenen.

Op de kaart uit 1850 is nog het restant van de kooi te zien.

 

NL-HaNA_4.VTH_2338A, 1611, Floris Balthazar
Hoogheemraadschap Delfland, Rijnland en Schieland

G Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland (1647, verbeterd in 1687) 1746 
NL-HaNA_4.VTH_G_0015-00013001495

Eendenkooien

Waarder
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice