Eiland van Dordrecht

Introductie

Op het eiland van Dordrecht hebben veel eendenkooien gelegen. Ze lagen eigenlijk allemaal op de gorzen en verdwenen langzaam door de vele inpolderingen die in de loop van de eeuwen hebben plaatsgevonden. De oudste kooien datern van voor 1550. Het is jammer genoeg niet vast te stellen wanneer de eerste kooien zijn gebouwd. We moeten afgaan op oude kaarten waarop eendenkooien zijn ingetekend, soms als roggei model, maar ook afwijkende vormen, soms met een enkele pijp, maar ook veel met twee vangpijpen. Het is niet duidelijk of hier sprake was van buitenpijpen of volwaardige eendenkooien. Op de tekeningen worden de kleinere installaties wel omschreven als 'Vogelkoy', dus houden we dat dan ook aan. De oudst bekende kaart is uit 1565 en laat een viertal eendenkooien zien bij Dubbeldam, ten zuiden van Dordrecht.

In de komende tijd wordt het onderzoek verder uitgebreid en de resultaten komen in de loop van 2022 op de site te staan.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice