Herinckhave

Introductie

Het huidige huis is gebouwd rond 1740 op de resten van een ouder huis. In 1959 werd het grotendeel door brand verwoest. De Overijsselse Kastelenstichting zorgde voor een restauratie. Op en bij de havezate vindt men momenteel een huiskapel, een watermolen, een houwaterplaats en een eendenkooi met slechts 1 vangpijp.
Vanaf 1740 was de familie van Böninghausen eigenaar.

Registraties Jachtwet

1816, 1819, 1824, 1829, 1834
F.E. van Bönninghausen, Tubbergen/Fleringen

Kadaster

Tubbergen, sectie G, 1e blad, 10. Fleringen, Grobbenhoek
Frans Egon van Brönninghausen

 

Eendenkooien

Tubbergen
Herinckhave
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice