Herwijnen

Herwijnen

De kooien van Herwijnen

In het Boezemland van Herwijnen lagen ooit negen eendenkooien. Van al deze kooien is bekend dat zij nooit geregistreerd zijn geweest. Als we de verpondingskaarten en de eerste kadasterkaart bekijken, dan zien we ook nergens het bekende rogge-ei model ingetekend staan. Het waren in 1795 allemaal relicten en alleen op oudere kaarten, via veldnamen en in een aantal oud-rechtelijke archieven zijn aanwijzingen terug te vinden. Op basis daarvan zijn de negen kooien toch gelokaliseerd. In het Asperensche veld en het Blokland, dat bij de gemeente Herwijnen behoorde, zijn nog wel, hier en daar, duidelijke sporen van eendenkooien aanwezig. (zie bij Asperen)

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice