Horstermeer

Introductie

De kooi lag aan de oever van het Horstermeer is in 1807 geregistreerd. Na 1838 zijn er geen registraties meer bekend over deze kooi. Het Horstermeer is in 1882 droogemaakt.

 Kadaster 1811-1832

Nederhorstdenberg, sectie C, 2e blad, Overmeer
110, 110b, 110c, Hendrik Bas, ambtenaar, Amsterdam
Eendenkooi, kooihuisje

Registraties Jachtwet

1807, 1814
H. de Bas, Amsterdam, in het Horstermeer

1824, 1829, 1834

Hendrik de Bas (zie over 1819 2e N-H)
300 rr, onder Nederhorstdenberg, rapp. Houtvester, 3 dec 1838
Hierna geen registraties meer

 

Eendenkooien

Horstermeer
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice