Lexmond

Introductie

Een overzicht van een gedeelte van de gemeente Lexmond.Mogelijk hebben hier 11 eendenkooien gelegen. Onderstaand een aantal locaties in het Lakerveld die door de vorm van verkaveling aangemerkt kunnen worden als 'verdwenen kooien'.

Lexmond-Lakerveld

Eendenkooien

Lexmond
De Kuilen
Achthoeven
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice