Nieuwer Amstel

Introductie

Eendenkooi te Nieuwer Amstel, eig. D.R. Nunes. Afpaling niet mogelijk omdat de kooi in 1845 met de vervening is vernietigd. De gebruiker A. van Hees, nog in 1849 opgegeven is reeds in 1846 weggetrokken. Volgens burgemeester van Nieuwer Amstel wordt het kooirecht aangehouden om bevriende personen binnen het kooirecht te laten jagen. (Afpaling Noord-Holland, Noord-Hollands Archief 18-7262)

Kadaster 1811-1832

Nieuwer Amstel, sectie I, 2e blad, Middel Polder Oostzijde
480, E.S. Swaan

Registraties Jachtwet

1823, 1829, 1834
J.C. Swaen, overgeschreven op naam van E.S. Swaen 23 maart 1827
300 RR, onder Nieuwer Amstel

 

 

Eendenkooien

Nieuwer Amstel
extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice