Nieuwkoop/Noorden

Introductie

Op bovenstaande kaart uit 1788 is een eendenkooi aan het Zuideinde van Nieuwkoop te zien. In totaal hebben er in Nieuwkoop/Noorden minimaal 7 kooien gelegen. Het landschap rond Nieuwkoop/Noorden is van 1600 tot 1850 ingrijpend veranderd. Oorzaak is de grote mate van vervening en het droogmaken van de polders aan de westzijde van het dorp. De turfwinning is voor veel inwoners van de dorpen lange tijd een grote bron van inkomen geweest. De kooi die het langste heeft bestaan is die van de Heer van Nieuwkoop en lag in de Meije, maar was ten tijde van de eerste registratie al niet meer in gebruik.

extraSmallDevice
smallDevice
mediumDevice
largeDevice